Pilates

-Profesores titulados en fisioterapia

-Grupos reducidos, máximo 5 personas

-Sala equipada para Pilates de suelo

-Variedad de horario

 

Pilates terapéutico:

    embarazo                           postparto

    lumbalgias                         escoliosis

    suelo pélvico                     problemas articulares

    fibromialgia                       relajación

    ...